Tijdschriften

Wordt abonnee en ontvang een gratis boek http://www.slowmanagement.nl/

De nummers zijn los te bestellen voor (€ 5,-- per stuk inclusief BTW, behalve het laatste nr. deze kost € 15,95 inclusief BTW, (inclusief verzendkosten)

U kunt kiezen uit de volgende nummers

Slow Management, themanummers:

 • Vakmanschap, nr. 1, zomer 2007
 • Rijnland, nr. 2, herfst 2007 (niet meer leverbaar)
 • Richting, nr. 3,  winter 2007
 • Bouwen, nr. 4, voorjaar 2008
 • Kapitalisme, nr. 5, zomer 2008
 • Invloed, nr. 6, herfst 2008
 • Tijd, nr. 7, winter 2009
 • Nieuwe Wegen, nr. 8, voorjaar 2009
 • Zorg, nr. 9, zomer 2009
 • Familie, nr. 10, herfst 2009
 • Leren, nr. 11, winter 2010
 • Vertrouwen, nr. 12, voorjaar 2010
 • Presteren, nr. 13, voorjaar 2010
 • Orde en Chaos, nr. 14, herfst 2010
 • 100 jaar Taylor, nr. 15, winter 2011
 • Groot & Klein, nr. 16, voorjaar 2011
 • Samen Werken, nr. 17, zomer 2011
 • Taylor voorbij, nr. 18, herfst 2011
 • Verandering, nr. 19, winter 2012
 • Diversiteit, nr. 20, voorjaar 2012
 • 21, nr. 21, zomer 2012
 • Verbinding, nr. 22,  herfst 2012
 • Duurzaam, nr. 23, winter 2013
 • Politiek, nr. 24, voorjaar 2013
 • Creativiteit, nr. 25, zomer 2013
 • Delen, nr. 26, herfst 2013
 • Winst, nr. 27, winter 2013/2014
 • Zorg, nr. 28, voorjaar 2014
 • De nieuwe gemeente, nr. 29, zomer 2014 (niet meer leverbaar)
 • Wendbaar, nr. 30, herfst 2014
 • Waarnemen, nr. 31, winter 2014/2015 (niet meer leverbaar)
 • Zelf&Samen, nr. 32, voorjaar 2015
 • Geld, nr. 33, zomer 2015
 • Geluk, nr 34, herfst 2015 (niet meer leverbaar)
 • Wie het weet mag het zeggen, nr 35, winter 2016
 • Ethiek, nr. 36, voorjaar 2016
 • Kantelen, nr 37, zomer 2016
 • Werkgemeenschap, nr. 38, herfst 2016
 • Op z’n Rotterdams, nr. 39, winter 2017
 • Koplopers, nr. 40, voorjaar 2017
 • Omslag, nr 41, zomer 2017
 • Technologie & Toekomst, nr. 42, herfst 2017
 • Holacracy voorbij, nr. 43, winter 2018
 • Rijnland Festival, nr. 44, voorjaar 2018
 • Nieuwe Generatie, nr 45, zomer 2018
 • Belonen, nr 46, najaar 2019
 • Autonomie, nr. 47, voorjaar 2020

Slow Management, Kwartaalmagazine

I am a human being, not a human resource

Kwaliteit en traagheid zijn deugden. De wereld verandert immers iedere dag vanzelf, ook zonder menselijk ingrijpen. Slow Management richt zich op managers en vakmensen die het dagelijkse werk doen. Regulier management gaat over tijd en geld en probeert onder hoge druk een steeds hogere snelheid te krijgen. Hierdoor wordt echte kwaliteit gemorst. ‘Economische redenen dwingen ons hier toe', is dan het repeterend mantra. Dankzij de toepassing van harde Amerikaanse prestatiemodellen lukt winst maken en versnellen ons steeds makkelijker, maar de vraag naar kwaliteit wordt niet meer gesteld.

Waarom Slow Management?

Slow Management richt zich op het ontwikkelen van een sociaaleconomische visie op organisaties en organiseren. Het wil daarbij zowel uitvoerenden als leidinggevenden ondersteunen in hun streven échte kwaliteit te leveren. Dat is fundamenteel anders dan een zuiver economische visie op organiseren, waarbij we via trends als ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen' wat scherpe kantjes van ons bedrijfskundig handelen afvijlen om imagotechnische redenen.
Op landsniveau spelen min of meer dezelfde vraagstukken: willen we onderling concurrerende individuen of een moderne, solidaire samenleving met een actieve overheid die als buffer en waarborg dient tegen de dreigende tweedeling? De managers in Den Haag op de rechterflank maken het ons wel duidelijk wat zij willen. De burgers voelen er allemaal niet zo veel voor, maar ondertussen zitten we midden tussen de geprivatiseerde staatsbedrijven, levensloopregelingen, nieuwe zorgstelsels en studiehuizen waar van alles gebeurt behalve dat waarvoor ze zijn bedoeld.

Is Slow Management een politiek blad?

Nee, zeker niet. Maar met de invoering van Anglo-Amerikaanse (management)modellen implementeren we ook Amerikaanse normen en waarden in onze samenleving. Juist die quasi-objectieve, sterk gerationaliseerde modellen kennen een zware politieke component. Wees u daarvan bewust, vooral als ze worden toegepast in (semi-)overheidsorganisaties, zoals de gezondheidszorg en het onderwijs. Marktwerking is geen antwoord op slecht management, gebrek aan leiderschap en gevoelens van onveranderbaarheid bij Haagse politici. Misschien raken we dan juist wel van de wal in de sloot.

Zijn de Amerikaanse modellen dan onbruikbaar?

Nee, maar het is hoog tijd om andere accenten te leggen en te stoppen met het louter richten van onze aandacht op de output gestuurde maakbaarheid. Ook willen we meer oog voor andere belanghebbenden dan alleen maar de aandeelhouders, en wel de samenleving als geheel. Organiseren is meer dan het optimaliseren van bedrijfsprocessen. Vandaar de gekozen ondertitel: ‘Stilstaan bij organiseren'.

Wat kunt u vinden in Slow Management?

In Slow Management vindt u geen verhalen van adviseurs en professoren die een niet aflatende stroom van artikelen publiceren en met dit tijdschrift weer een nieuw podium krijgen voor een extra artikel. In Slow Management gaan we dicht bij de dagelijkse uitvoering van het werk staan. We praten met vakmensen die geconfronteerd worden met ‘beleid' dat blind wordt uitgevoerd onder het mom van ‘als we maar voldoen aan de prestatienormen.' Dit blad probeert de kloof tussen de twee lagen in organisaties - de modellisten en de realisten - te overbruggen en een weg te vinden waarin de menselijke maat er weer toe doet Een weg waarin ‘the human resource' niet slechts wordt teruggebracht tot een medewerker die ergens anders bedachte visies en strategieën op instrumentele wijze uitvoert. De start is vanuit het hier en nu, de praktijk van de werkvloer, en bewust niet vanuit de bedachte werkelijkheid van de manager. Om de alom bekende Canadese organisatiekundige Henry Mintzberg te citeren: ‘I'm a human being, are you a human resource?'