31e Rijnlandweek in teken ommezwaai

 

Het begint er inderdaad steeds meer op te lijken dat we aan het veranderen zijn van Tijdperk: hoofdzaken worden bijzaken en bijzaken worden hoofdzaken. Onze organisaties lopen vast (zie Toeslagen, Groningen, Jeugdzorg, zelfs een Zwitserse bank, ouderenzorg, etc. etc.). En inmiddels lopen ook de oplossingen vast. Het denken dat het probleem heeft veroorzaakt, kan het overduidelijk niet oplossen. Einstein had gelijk.

De 31e Rijnlandweek - van 6 t/m 10 januari 2025 - staat daarom nog nadrukkelijker in het teken van de ommezwaai. Want die raakt ons allemaal. Midscheeps. En niet alleen in ons organisatie-leven, maar vooral ook in ons privé-bestaan, waar we bijvoorbeeld bij de zorg voor onze ouders veel 'communityschip' aan de dag moeten leren leggen, terwijl we intussen de afbrokkelende organisaties moeten leren dienstbaar te zijn aan onze gemeenschappen in plaats van andersom.
We zijn ondertussen creatief op het gebied van ‘anders organiseren’: Opgavegericht werken, de consequenties van de Omgevingswet, Netwerkzorg, Sociaal Domein, Overheids-arrangeurs tussen de Zorgdomeinen. Langzaam, maar zeker verschuift de aandacht van ‘de organisatie’ naar de buitenwereld (de nieuwe hoofdzaak) en daar in het platte vlak en op basis van gelijkwaardig te organiseren. Dat is geen kleinigheid na ruim 100 jaar ‘Systems First’.
Organisatieadviseurs worden organiseeradviseurs. Ook al was het maar omdat mensen zich niet meer zo makkelijk in de rol van ‘human resource’ laten drukken. De Zelfsturende Zonder Personeel (ZZP-er) is daar een typisch voorbeeld van.
Niet langer zullen de leiders de vormgevers zijn, maar de mensen die tussen de leef- en systeemwereld de samenleving vormgeven. Tussenwerkers gezocht?

De 31e Rijnlandweek is nog steeds in het vertrouwde Hoevelaken. Intussen werken we aan het vernieuwd programma. Die zal ook een terugkomdag bevatten. Want aan het eind van de week zul je met nieuwe ogen naar je omgeving kijken. En dat moet echt even indalen.

Je kunt intussen een plekje reserveren door een mailtje te sturen naar Carona. Kijk daarbij ook eens rond naar collega's die dit zouden willen meemaken. Want als de leuning beweegt heb je alleen maar houvast aan elkaar.

secretariaat@delimes.nl