Nieuws

Er is een studieboek in de maak voor het HBO over Rijnlands organiseren. Het is de hoogste tijd. De uitgever gaat dit najaar een proefexemplaar voorleggen aan een docentenpanel. Het wordt, geheel naar de geest van deze tijd geen dik boek, wel een boek met verwijzingen naar internet, databases met achtergrondartiklen en voorbeelden, films om het verschil te zien, stage- en afstudeerbedrijven, de Rijnlandkaart van Nederland, enzovoort. En met soms niet eenvoudige opdrachten (geen multiple choice), bijvoorbeeld; heeft Rijnlands organiseren nu wel of niet iets te maken met de landspolitiek.

Harold Janssen

Zo zie je maar weer, mensen zijn een stuk autonomer dan door menigeen was aangenomen. En dat draai je niet meer terug, zo lijkt het. Precies op tijd verscheen Slow Management nummer 47 met negentig pladzijden vol inspriatie over autonomie en systemen, met praktijkvoorbeelden, over vrijheid, met columns van Danielle Brau en met als hoofdartikel: Neemt de autonomie op ons werk sluiperderwijs af? Een nummer om van A tot Z te lezen en onmisbaar voor een gefundeerde mening over dit juist nu zo belangrijke onderwerp.

Harold Janssen

Tijdens onze opdrachten gedurende  corona vroegen we in zoom-sessies honderden mensen bij verschillende organisaties naar hun beeld van het nieuwe normaal. Alles bij elkaar geeft dat een aardig beeld van wat ons te wachten staat op organistiegebied. Eén van de meest ingrijpende trends lijkt dat de veelgebruikte drie B's van het nieuwe organiseren zich aan het omdraaien zijn. Die B's stonden altijd voor de volgorde Bricks, Bytes, Behavior. Eerst een nieuw ingericht kantoor, dan de elektronica erin en ermee leren werken, en vervolgens de gedragsverandering die erbij hoort.

Harold Janssen

De afgelopen maanden publiceerden wij weer het een en ander voor een wereld opzoek naar nieuw evenwicht. Een overkoepelend artikel plaatsten we op eigen site onder de kop Naar nieuw evenwicht.  

Op managementsite publiceerden zeven artikelen, terwijl er bij Haagse Beek zo’n twintig webinars bewaard zijn gebleven. Hieronder vind je wat links.

 

Artikelen op managementsite

It’s the economy, stupid (9.000 lezers)

Harold Janssen

Nee, het is geen fraai gezicht, het instorten van een wereldorde. Rauwe rellen in de straten, provocerend optreden van het gezag en de hoogste in rang als ordinaire belangenbehartiger die overal olie op vuurtjes gooit die de aandacht kunnen afleiden van zijn falen. Amerika, het land dat zovelen zo lang geïnspireerd heeft, is niet meer. Of hooguit hier en daar. Een nietig virus geeft het laatste zetje. Of anders een volgende gebeurtenis. Het is niet anders.

Harold Janssen

Allerlei dingen die toch al aan het veranderen waren, zijn in een stroomversnelling geraakt door corona. Juist in de anderhalvemetersamenleving geldt de menselijke maat als een hard gegeven. Daarin schuilt ook de moraliteit die we zo zijn gaan missen. En wat, laten we wel wezen, de hele samenleving op z'n kop heeft gezet. We moeten op zoek naar nieuw evenwicht. Samen. Met z'n allen. Dat betogen Jaap Peters en Harold Janssen in verschillende beschouwingen op ons tijdsgewricht.

Harold Janssen

Op verschillende plekken geven wij webinars. Juist voor wie Rijnlandse duiding zoekt in tijden van corona. We doen dat nadrukkelijk temidden van anderen, omdat deze tijd vraagt om meervoudig perspectief. Op de site van Haagse Beek zijn Jaap Peters en Harold Janssen elke elke donderdag en vrijdag in de lucht . Hieronder de linkjes.

 

Harold Janssen

De zomereditie van de Rijnlandweek is coronaproof en gaat vooralsnog gewoon door. Zeker nu in corona-tijd, is een herbezinning op wat we normaal waren gaan vinden hard nodig. Een week herorientatie op wat we te organiseren hebben met z'n allen en hoe we dat doen, is meer dan een luxe. Nu we toch bezig waren de Rijnlandweek te laten voldoen aan de RIVM richtlijnen, hebben we ook meteen een aantal andere ideeen die we hadden doorgevoerd. Zo werken we met kleinere groepen en is er veel meer ruimte voor de deelnemers om zelf in aan de slag te zijn.

Harold Janssen

Ook wij blijven zoveel mogelijk thuis. Of vlakbij huis. En leren in hoog tempo wat je ook of misschien wel beter via alternatieve verbindingen kunt doen. Soms is er geen echt substituut voor nabijheid, maar ook een coachingsgesprek - in deze tijd soms extra nodig - kan prima op anderhalve meter. Maar net als in het ziekenhuis is onze agenda - behoudens de intensive care - behoorlijk leeg. Er valt weinig te plannen. Maar des te meer te overdenken. We blijven ook in deze tijd graag meedenken. Maar wel op anderhalve meter. Minstens.

Harold Janssen

Volgens goede traditie is er in 2020 weer een studiereis van het netwerk van DeLimes. Als vanouds een combinatie van een boeiend land, een mooi programma met veel invloed van het gevarieerde reisgezelschap, een leerzaam programma met ook enkele bedrijfsbezoeken, en persoonlijke leer- of onderzoeksvragen van de deelnemers. Dit jaar staat Bosnië op het programma.

Bosnië is een boeiende reisbestemming om een aantal redenen:

secretariaat@delimes.nl

Voor wie de Amerikanen beter wil begrijpen is het lezen van Ayn Rand een must. Maar een hele klus - haar magnum opus De kracht van Atlantis telt 1375 bladzijden. Je kunt ook dinsdagavond 21 januari naar Amsterdam komen om er onder leiding van onze huisfilosoof Naud van der Ven met ons over te praten.  Rand wordt ook wel de godmother van het neoliberalisme genoemd, zij strijdt voor onversneden kapitalisme en tegen de verzorgingsstaat. In de VS verwierf ze er een cult-status mee.

Harold Janssen

Iedereen die de afgelopen ruim 12 jaar een opleiding volgde bij ons, wordt opgeroepen om op 30 oktober 2020 de nieuwste inzichten met elkaar te delen. We hebben er een hele dag voor gereserveerd in Hoevelaken. Wie wil bijdragen of anderszins wil meedoen vragen we een email te sturen. We houden je dan tevens op de hoogte van de vorderingen bij de voorbereiding van de dag.

Harold Janssen

Een opmerkelijk bericht uit de VS. De Business Roundtabel, een club van ceo's van grote Amerikaanse bedrijven, heeft een uitgesproken Rijnlands statement afgegeven. Samen goed voor een jaaromzet van zo'n 7.000 miljard dollar, zeggen deze topmensen niet langer de aanndeelhouder voorop te stellen, maar evenzeer oog te hebben voor de belangen van de medewerkers en van de omgeving. Zelfs de topman van Goldman Sachs zette zijn handtekening, net als die van Coca Cola, General Motors, Amazon, Apple en Proctor & Gamble.

Harold Janssen

Van 6 t/m 10 januari 2020 is de volgende Rijnlandweek. Mede voor ondersteuners. Die komen er in de bestaande veranderaanpakken richting Rijnlands vaak bekaaid vanaf, maar juist voor hen kan bijvoorbeeld de overgang naar zelfsturende teams in de voorste linie een hele bevredigende en inspirerende rol opleveren. En sowieso is de transfer van kennis naar de voorste linie hèt thema van de 21e eeuw en ook daarin kunnen professionals die werken in ondersteunende diensten een glansrol vervullen.

Harold Janssen

Het was weer bere gezellig op 20 juni 2019. En razend interessant. Het Grootste Rijnlandpraktijkfestival van Nederland. Reden genoeg om meteen de datum van de volgende editie in je agenda te zetten: 24 september 2020. In Deventer weer.

Harold Janssen

Pagina's