DeLimes herontwikkeling

DeLimes gaat een nieuwe fase in. Deze vernieuwde website is daar een uiting van. Die is vooral veel duidelijker. Duidelijk zijn we ook in onze stellingname: Rijnlands moet. Daarvan zijn we in onze praktijk steeds meer overtuigd geraakt. Niet als doel, maar als weg. De weg naar de toekomst vereist een Rijnlands rijbewijs.

Nieuw is ook dat we een aantal domeinen benoemd hebben waarin Rijnlands optimaal tot zijn recht kan komen. De zorg bijvoorbeeld. Wie vindt dat de client in regie moet zijn, zegt ook dat de professional in de lead moet zijn. Hoe zou dat anders kunnen? Dat kun je alleen maar bereiken langs Rijnlandse weg, als de sturing decentraal ligt. Eens te meer is dat belangrijk bij de vormgeving van de participatiesamenleving. Dan maken onze professionals deel uit van een hele andere organisatie; een werkgemeenschap.

Nieuwe gezichten zijn er ook. Tot de gelederen der organisatieactivisten zijn toegetreden Henk Hogeweg, Jan Tolhuijs, Fokke Wijnstra en Jan Reedijk. Zij concentreren zich ieder op een eigen domein. Jaap Peters en Harold Janssen concentreren zich op - wat wij noemen - organisatieherontwikkeling. Als de werkgemeenschap centraal komt te staan, moet de organisatie opnieuw worden ontwikkeld om daar dienstbaar aan te zijn.

DeLimes zelf intussen ontwikkelt zich steeds meer als werkgemeenschap. Steeds meer mensen uit het netwerk pakken een rol in de herontwikkelingstrajecten. Intussen ontwikkelen we met z'n allen steeds meer antwoorden op de vraagstukken van deze tijd en hoe belangrijk Rijnlands daarin is. Voor die netwerken hebben eigen sites gemaakt, die ook vanaf deze plek benaderbaar zijn.

In het laatste weekend van 2013 zijn we in Villa Augustus bijelkaar gaan zitten om deze nieuwe fase van DeLimes te bestendigen.

Harold Janssen

Villa Augustus, 28 december 2013