24 maart: grote netwerkmiddag

Vijf Rijnlanders van het Jaar gaan 24 maart in gesprek over de weerbarstigheden van de praktijk. En ook de lichtpuntjes natuurlijk. Leidende verzuchting: voor wie doen we dit eigenlijk? Mocht je resoneren met deze vraag ben je van harte uitgenodigd mee te praten. Een e-mailtje is genoeg om erbij te zijn.

Weer even aan het infuus, noemt Ninke van der Kooy (RvhJ 2018) dat. Ze verwoordt daarmee een behoefte van velen die door een Rijnlandse bril naar hun omgeving kijken. Even die herbevestiging: ik ben dus niet gek. Want menigeen die zich Rijnlander voelt heeft het van tijd tot tijd niet makkelijk, ondanks – of misschien wel juist door – de verkruimeling van de neoliberale wereldorde.

De Rijnlanders van het Jaar – in chronologische volgorde Erik van Zuidam, Ninke van der Kooy, Ruth Maas, Eva Kwakman  en Petrouschka Wind – komen uit hele verschillende hoeken. Ze gaan met elkaar in gesprek over hun praktijkervaringen. Ook die zijn heel divers. De andere aanwezigen worden uitgenodigd om aan te haken. Waar nodig en mogelijk zullen Jaap en Harold proberen wat duiding te geven. Op zoek naar nieuwe inzichten.

Voor de kenners; deze gespreksvorm heet de vissenkom. Na afloop is er volop de gelegenheid om in kleinere gesprekken met een drankje na te praten over wat ongetwijfeld een boeiende bijeenkomst gaat worden.

Plaats van handeling is het voor velen vertrouwde Conferentiecentrum Drakenburg, Doctor Albert Schweitzerweg 1, 3744 MG Baarn. Daar hebben we de Bloemenzolder geboekt. Je bent welkom vanaf 13.00 uur en we gaan door tot het is afgelopen. Deelnemen is gratis, een bijdrage na afloop aan de organiserende stichting geheel vrijwillig.

We hebben in beginsel alle alumni van onze opleidingen uitgenodigd (Rijnlandweek, Nieuwe Wegen, Denken voor een Ander, Gidsenopleiding etcetera), plus nog wat mensen die we het evenzeer gunnen. Wel weer het nadrukkelijke verzoek even je komst aan te kondigen bij Carona: secretariaat@delimes.nl. Gebruik daarbij het onderwerp ’24 maart’ en vermeld daarbij je naam en je 06-nummer. Er kunnen maximaal 50 mensen deelnemen, dus wie het eerst mailt het eerst maalt...

 

Graag tot vrijdagmiddag 24 maart.

Harold Janssen