Rijnlands en beroepszeer

In een notendop vertelt organisatie-activist Jaap Peters over de kern van het Rijnlands organiseren, een begrip dat hij introduceerde als tegenpool van het Angelsaksische model van zakendoen. Het Rijnlandse model richt zich op producten en diensten, centraal staat de plek waar het werk wordt gedaan. Op die plek is iemand nodig die ook de regie kan voeren en kan bepalen wat er moet gebeuren.

In de Angelsaksische organisatie, die hoofdzakelijk gericht is op de handel in het bedrijf, is de beurswaarde het belangrijkste, wordt de regie door de top gevoerd en door stafdiensten ondersteund. In dit systeem gestuurde, Angelsaksische model wordt tot bijna achter de komma uitgevogeld wat mensen moeten doen met bijvoorbeeld hun budget en hun tijd. Hier geldt "Regels zijn regels" en mensen moeten doen wat door anderen voorgeschreven is.

Het is tijd dat het primaire proces in de organisatie de regie krijgt. Rijnlands organiseren is context gedreven werken; de context bepaalt wat wijs is om te doen. De mensen op de werkvloer die in de realiteit moeten opereren, hebben het meeste inzicht in de complexiteit van alledag. Peters: "We hebben de vakinhoudelijke mensen het organiseren afgenomen, en nu is het tijd dat het aan de professional wordt teruggegeven".

secretariaat@delimes.nl